banner-szkola

Celem Szkoły Poradnictwa i Terapii Małżeństw jest przygotowanie liderów do pracy z małżeństwami, tak aby zapewnić kościołom profesjonalną kadrę mogącą służyć małżeństwom i rodzinom, zarówno w dziedzinie profilaktyki jak i poradnictwa, w zakresie różnego rodzaju problemów małżeńskich.

Studia przeznaczone są dla osób, które pracują lub pragną pracować z małżeństwami w kościele, chcą uzupełnić swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje.

Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw trwa dwa lata i ma charakter studiów podyplomowych, realizowanych w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Plan szkolenia obejmuje dwa czterodniowe zjazdy latem oraz osiem zjazdów weekendowych. Zajęcia prowadzone będą głównie w systemie warsztatowym. Do otrzymania dyplomu wymagane będzie odbycie praktyk w lokalnym kościele lub poradni.

 

1 ZAKRES TEMATÓW

 • Poradnictwo i psychoterapia – podstawowe zasady i podejścia
 • Techniki terapeutyczne w pracy z małżeństwami
 • Szkolenia przedmałżeńskie jako profilaktyka
 • Cechy trwałego małżeństwa
 • Etapy życia małżeńskiego (w tym choroba, żałoba)
 • Komunikacja w małżeństwie, rozwiązywanie konfliktów
 • Kobiety, mężczyźni – różnice wynikające z płci, potrzeby seksualne
 • Modele małżeńskie, role, funkcje
 • Struktura rodziny: granice, władza, rola
 • Wzorce i przekonania wyniesione z domu rodzinnego i ich wpływ na związek
 • Zranienia z przeszłości i ich wpływ na związek
 • Dzieci
 • Bezdzietność, adopcja
 • Patologia chrześcijańskiego wychowania
 • Problemy małżeńskie
 • Rozwód i powtórne małżeństwo
 • Specyficzne problemy: małżeństwo z osobą transseksualną,
  małżeństwo z osobą o przeszłości homoseksualnej.

 

2 KOSZT SZKOLENIA

Opłata wynosi 2500 zł za rok nauki. Koszt nie obejmuje noclegów i wyżywienia podczas zjazdów.

Istnieje możliwość skorzystania z pokojów gościnnych w WSTS, wymaga to indywidualnego kontaktu
z sekretariatem WSTS.

 

3 TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów podane podczas pierwszego spotkania.